Menu

Spojte sa s nami telefonicky, e-mailom alebo osobne. Radi vás uvidíme aj na našom Facebook-u.

Novinky

Novinky zo sveta inteligentných domov

O našich schopnostiach svedčí aj zrealizovaný a úspešný projekt 1.demonštračného inteligentného nízkoenergetického domu na Slovensku a v strednej Európe s výstižným názvom – iDOM – 1. demonštračný nízkoenergetický inteligentný dom na Slovensku. Hlavným cieľom projektu je demonštrácia úplne funkčného spojenia najmodernejších technológií bývania s ekologicky nadštandartne úspornou prevádzkou , spojenie, ktoré nielen že prináša najvyšší možný komfort a kvalitu bývania, ale súčasne naplno rešpektuje životné prostredie ako miesto, ktoré umožnilo jeho zrod.

Hlavným mozgom iDOMu je riadiaci systém Crestron, ktorý spája všetky zariadenia do jedného inteligentného celku. Spomínaný projekt spoločnosti BaSys a Media Control získal hlavnú cenu na medzinárodnej súťaži InAVation Awards 07 počas výstavy Integrated Systems of Europe v Amsterdame. iDOM bol vyhodnotený ako najlepší v kategórii stredných rezidenčných projektov. Podľa vyjadrenia poroty: „Realizačný tím preukázal vysokú mieru profesionality v komplexnom riešení všetkých aspektov automatizácie domáceho prostredia pre maximálny komfort a pohodlie obyvateľov rodinného domu s dôrazom na efektívne využitie moderných a ekologických technológií získavania energií.“

Ďalším ocenením projektu iDOM bola „Mimoriadna cena za inovatívny prístup k riešeniu nadštandartnéhjo bývania s cieľom využívania obnoviteľných zdrojov energie“. Cena bola udelená v rámci súťaže Najlepší projekt energetiky vyhlasovanej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskou energetickou agentúrou. Informácie o projekte iDOM nájdete na stránke www.inteligentnydom.sk .

Odbornej verejnosti a záujemcom o inteligentné riešenia bývania sú k dispozícii predvádzacie centrá - predajne basys.net v Bratislave (Polus City Center) a Košiciach (OC Cassovia).